Jeppo Biogas biogasanläggning producerar industribiogas

Teollisuusbiokaasu

Toimitamme uusiutuvaa metaanikaasua teollisuuden polttoaineeksi. Kaasulla korvataan fossiilisia polttoaineita kuten propaania, butaania, öljyä, hiiltä. Metaanikaasu vastaa lämpöarvoltaan dieselöljyä.

Tuotetusta biokaasusta poistetaan epäpuhtaudet kuten hiilidioksidi ja rikin yhdisteet vesipesurilla. Metaanipitoisuus nousee 98-99 %:iin. Lisäksi laitteistomme paineistaa metaanin 250 barin paineeseen, jolloin sitä voidaan siirtää teollisuuden käyttöön. Kaasu siirretään asiakkaalle konttikuljetuksena, ja paluukyydillä auto tuo tyhjän kontin jälleen täytettäväksi.

Teollisuusbiokaasun tuotantoon tarvittavaa laitteistoa

Raakaa biokaasua laitos käyttää omassa lämmöntuotannossa. Lisäksi laitoksen rakentamisen yhteydessä on neljän kilometrin mittainen kaasunsiirtolinjasto raa’an biokaasun siirtoon läheiselle teollisuudelle, joka myös käyttää biokaasua lämmöntuotantoon.

Tulevaisuuden visiomme on jatkojalostaa biometaania nestemäiseen muotoon LBG (Liquefied Biogas). Kaasun nesteytys tekee kuljetuksesta tehokkaampaa ja sallii pidempiä siirtomatkoja, kun kaasun energiatiheys nousee 600-kertaiseksi. LBG:n käyttävät mm. laivat ja raskas liikenne.