Tutkimus ja kehitys

Olemalla mukana tutkimuksessa kehitämme omaa toimintaamme ja lisäämme ymmärrystä biokaasun ja kierrätyslannoitteen tuottajana. Tutkimushankkeet ovat pääasiassa korkeakouluvetoisia. Tällä hetkellä käynnissä on Jepuan Biokaasun oma ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma (RAKI)-hanke Kiertojepua, josta lisää täällä. Lisäksi olemme osallistuneet seuraaviin tutkimushankkeisiin:

NP-balans

NP-balans on EU-rahoitteinen tutkimushanke, jossa pyritään kehittämään biokaasulaitoksien mädätysjäännöksestä kasvien lannoitustarpeisiin vastaavia lannoitetuotteita. Hanke päättyi vuonna 2019. Hankkeesta voi lukea lisää sivulla: www.npbalans.eu Hankkeessa keskityttiin seuraaviin osa-alueisiin:

  • Orgaanisten mädätysraaka-aineiden esikäsittelymenetelmät
  • Metaanin tuottokyky erilaisten orgaanisten raaka-aineiden yhteismädätyksessä
  • Fosforin sitominen struviittiin rejektivedestä tai mädätysjäännöksestä
  • Ravinnetasapainon optimointi struviitin lisäyksellä / typpipitoisen raaka-aineen syöttämisellä mädätykseen

GAS COE

Kansallinen kaasualan osaamiskeskittymä ja tutkimuksen syventäminen.

Hankkeen tavoite on vahvistaa Pohjanmaan alueellista kaasualan koulutus-, kehitys-, testaus- ja tutkimustoimintaa, erityisesti teollisuutta tukevilla aloilla. Tavoitteena on vahvistaa alueen asemaa kaasualan osaamiskeskittymänä. Gas CoE-hankkeeseen osallistuu kolme korkeakoulua yhteistyössä yritysten kanssa. Hanke päättyi 31.12.2018.

Lue lisää hankkeesta (ruotsiksi).

BioMet2020

BioMet2020-projekti pyrkii kokonaisvaltaisesti ratkomaan esteitä biokaasun käytön edeltä muodostamalla laajapohjaisen ja erityislaatuinen biokaasututkimuksen projektikokonaisuuden, jossa tutkitaan entistä kustannustehokkaampaa menetelmää biokaasun puhdistamiseksi. Hankkeessa tutkitaan dual-fuel diesel-metaani (EDF)-työkonemoottoriteknologiaa sekä kartoitetaan tulevaisuuden ajoneuvo- ja välivarastointiteknologioita. BioMet2020-projekti ratkoo siis biokaasualalla ns. ”muna vai kana” ongelmaa tutkimalla saman aikaisesti sekä biokaasun puhdistusta että käyttöä työkoneissa.

Projekti tuottaa uuttaa tutkimustietoa suoraan yritysten omien rinnakkaisten ja tulevien tutkimusprojektien käyttöön sekä muodostaa uutta tutkimustietoa ensisijaisesti Suomalaiselle cleant tech- ja työkonealalle uuden liiketoiminnan kehittämisen pohjaksi.