Tutkimus ja kehitys

Olemalla mukana tutkimuksessa kehitämme omaa toimintaamme ja lisäämme ymmärrystä biokaasun ja kierrätyslannoitteen tuottajana. Tutkimushankkeet ovat pääasiassa korkeakouluvetoisia. Olemme osallistuneet seuraaviin tutkimushankkeisiin:

NP-balans

EU-rahoitteinen tutkimushanke, jossa pyrittiin kehittämään biokaasulaitoksien lopputuotteista lannoitustarpeisiin vastaavia lannoitetuotteita. Hanke päättyi vuonna 2019. Hankkeesta voi lukea lisää sivulla: www.npbalans.eu Hankkeessa keskityttiin seuraaviin osa-alueisiin:

  • Orgaanisten mädätysraaka-aineiden esikäsittelymenetelmät
  • Metaanin tuottokyky erilaisten orgaanisten raaka-aineiden yhteismädätyksessä
  • Fosforin sitominen struviittiin rejektivedestä tai mädätysjäännöksestä
  • Ravinnetasapainon optimointi struviitin lisäyksellä / typpipitoisen raaka-aineen syöttämisellä mädätykseen

GAS COE

Kansallinen kaasualan osaamiskeskittymä ja tutkimuksen syventäminen.

Hankkeen tavoite: vahvistaa Pohjanmaan alueellista kaasualan koulutus-, kehitys-, testaus- ja tutkimustoimintaa, erityisesti teollisuutta tukevilla aloilla. Tavoitteena oli vahvistaa alueen asemaa kaasualan osaamiskeskittymänä. Gas CoE-hankkeeseen osallistui kolme korkeakoulua yhteistyössä yritysten kanssa. Hanke päättyi 31.12.2018.

Lue lisää hankkeesta (ruotsiksi).

BioMet2020

BioMet2020-projekti pyrkii kokonaisvaltaisesti ratkomaan esteitä biokaasun käytön edeltä muodostamalla laajapohjaisen ja erityislaatuinen biokaasututkimuksen projektikokonaisuuden, jossa tutkitaan entistä kustannustehokkaampaa menetelmää biokaasun puhdistamiseksi. Hankkeessa tutkitaan dual-fuel diesel-metaani (EDF)-työkonemoottoriteknologiaa sekä kartoitetaan tulevaisuuden ajoneuvo- ja välivarastointiteknologioita. BioMet2020-projekti ratkoo siis biokaasualalla ns. ”muna vai kana” ongelmaa tutkimalla saman aikaisesti sekä biokaasun puhdistusta että käyttöä työkoneissa.Hanke on päättynyt syksyllä 2020.