Biogasanläggningen vid Jeppo Biogas

Yrityksestä

Jepuan Biokaasu Oy on ravinteiden kierrätykseen ja uusiutuvaan energiaan keskittynyt biokaasuyhtiö, joka tuottaa energiaa maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista.

Toiminta Jepuan biokaasulaitoksella on käynnistynyt vunna 2013. Tällä hetkellä vastaanotamme noin 130 000 tonnia raaka-ainetta vuodessa ja biokaasun vuosituotanto on 30 GWh. Suurin osa raaka-aineistamme tulee elintarvike- tai maatalousteollisuudesta. Yhdyskuntien jätevesiä laitoksellamme ei käsitellä ollenkaan.

Uusiutuvaa energiaa

Tuotamamme biokaasu uusiutuvaa energiaa, jonka lisääntyvällä käytöllä toimimme globaalia ilmaston lämpenemistä vastaan. Lisäksi biokaasun käyttö vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, kun esimerkiksi lämmöntuotannossa kevyt polttoöljy korvataan biokaasulla.

Lannoitetuotanto

Biokaasuntuotannon sivutuotteena saadaan lannoitteita, joita voidaan käyttää maanviljelyssä. Jepuan Kasvuvoimalla on hyvät lannoiteominaisuudet ja se sopii myös luomuviljelyyn. Tuottamamme lannoite aiheuttaa vähäisemmät hajuhaitat kuin raaka lanta, jolloin ihmisten viihtyvyys maaseutuympäristössä paranee.

Omat ympäristövaikutuksemme

Biokaasulaitoksen rakentamista edelsi useat ympäristöselvitykset sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Laitoksen toiminnan alettua ympäristön tilan seuranta on säännöllistä ja teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Ympäristölupa laitokselle myönnettiin 2011 ja laajennukselle saatiin lupa vuonna 2018.

Toimintaperiaateasiakirja

Jeppo Biogas Ab – Toimintaperiaateasiakirja

Tunnustukset