Teollisuusbiokaasun tuotanto Jepaun Biokaasun tuotantolaitoksessa

Industribiogas

Vi levererar förnyelsebar metangas som bränsle till industrin. Gasen ersätter fossila bränslen som propan, butan, olja och kol. Värmeeffekten på metangas motsvarar dieselolja.

Den producerade biogasen renas från t.ex. koldioxid- och svavelföreningar. Metanhalten i gasen stiger till 98-99%. Biometanen komprimeras till 250 bars tryck och är sedan redo att flyttas till industrin för användning. Gasen flyttas till industrikunderna i flaskkontar och på vägen tillbaka tar lastbilen en tom kont för påfyllning vid biogasanläggningen.

Apparatur som behövs för produktion av industribiogas

Anläggningen använder rå biogas i den egna värmeproduktionen. Även en närliggande industri använder biogas till värmeproduktion. Den får sin gas via en fyra kilometer lång gaslinje.

Vår framtida vision är att kondensera biometan till flytande form, LBG (Liquefied Biogas). Kondenseringen gör frakten mer effektiv och tillåter längre fraktsträckor då gasens energitäthet blir 600 gånger högre. LGB används som bränsle i bl.a. fartyg och tung trafik.