Forskning och utveckling

Genom att delta i forskningen utvecklar vi vår egen verksamhet och ökar förståelsen för produktion av biogas och återvinningsgödsel. Forskningsprojekt drivs i huvudsak av högskolor. Även i följande forskningsprojekt har vi haft medverkan: 

NP-BALANS

NP-balans är ett EU-finansierat forskningsprojekt som strävar efter att skapa växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar. Projektet kom i mål i början av 2019. Mera om NP balans kan du läsa www.npbalans.eu. Inom projektet fokuserar man bl.a. på följande delområden:

  • Förbehandling av organiska substrat före rötning
  • Metanpotentialen vid samrötning av olika organiska substrat
  • Fosforåtervinning genom utfällning av struvit från rejektvatten och rötrest
  • Optimera näringsbalansen genom tillsats av struvit / kväverik råvara till biogödsel

GAS CoE

Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen.

Projektets mål är att förstärka regionens gasrelaterade utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet, speciellt inom områden som stöder industrins verksamhet. Syftet är att stärka regionens ställning som kompetenskluster inom gasbranschen. I Gas CoE-projektet deltar tre högskolor i samarbete med företag. Projektet kom i mål 31.12.2018.

Läs mera om GAS CoE projektet här.

BioMet2020

Projektet BioMet2020 strävar efter att övergripande lösa hinder som står i vägen för användningen av biogas genom att forma en bred och speciell projekthelhet för en biogasundersökning, där man undersöker en mer kostnadseffektivt sätt att rena biogas. I projektet undersöks dual-fuel diesel-metan (EDF)-arbetsmaskinsteknologi samt kartläggs framtidens fordons- och mellanlagringsteknologier. Projektet BioMet2020 löser alltså biogasbranschens s.k. ”höna eller ägg” problem genom att samtidigt undersöka både rening av biogas och användningen av den i arbetsmaskiner. Resultat på projektet publiceras på hösten 2020.